6 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಗುವಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನ

6 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಗುವನ್ನು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಹಲವರ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಕೆಲವರು ಬಹಷ್ಟು ಪರದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ/

  1. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ
  2. ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ
  3. ಆಧಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಡ್ಡಾಯ

Related posts

Leave a Comment